Colaboratori

Mulţumim partenerilor şi colaboratorilor noştri
…care ne ajută să punem în practică îndemnul Fondatorului Alois Guanella care ne spune:
“Nu putem să ne oprim atâta timp cât aici sunt săraci de care să ne îngrijim”

 • Consiliu Local Iaşi – Direcţia de Asistenţă Comunitară
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
 • Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Iaşi
 • Poliţia Municipiului Iaşi
 • Episcopia Romano-Catolică Iaşi şi situl ercis.ro
 • Centrul Diecezan Caritas Iaşi
 • Primăria com. Al.I. Cuza, jud. Iaşi
 • Şcoala de arte şi meserii clasele I-VIII, loc. Şcheia, com. Al.I. Cuza, jud. Iaşi
 • Poliţia com. Al.I. Cuza, jud. Iaşi
 • Dispensarul medical din loc. Şcheia, com. Al.I. Cuza, jud. Iaşi
 • Parohia romano-catolică din loc. Şcheia, com. Al.I. Cuza, jud. Iaşi
 • Asociaţia Consensual
 • Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi” prin grupurile: Senior, Crizantema şi Formaţia instrumentală “Mihai Eminescu”
 • Grădiniţa cu program prelungit nr. 29, Iaşi
 • Şcoala nr. 2 “Veronica Micle”, Iaşi
 • Căminul “La Salle”, Congregaţia “Fraţii Şcolilor Creştine” Iaşi
 • “Mica Operă a Divinei Providenţe” Don Orione, Iaşi
 • Misionarii Cuvântului Divin din Traian, jud. Neamţ
 • Surorile din Butea
 • Congregaţia “Surorile Providenţei” Iaşi
 • Asociaţia “El chicco” Bârnova, Iaşi
 • Cabinetul de recuperare medicală (str. Şt.O. Iosif) Iaşi
 • Contracte de colaborare cu învăţători şi educatori
 • Contracte de colaborare cu diferiţi specialişti (kinetoterapeuţi, contabil, econemist, specialist resurse umane, jurist)
 • Contracte de colaborare cu medici de diferite specialităţi (medic psihiatru, medic reumatolog, medic neurolog, medic medicina generală)